bronkitt urtemedisin http://trifolia.no/cialis.html tannpine rettsmidler nellik http://trifolia.no/viagra.html narkotika rehab bolig
layer sublayer
layer sublayer
layer sublayer

Rådgivning og analyse

Novitas kommunikasjons-
rådgivning 
er et høyt
spesialisert miljø innen
strategisk rådgivning
for næringsliv,
organisasjoner og
institusjoner.

Novitas har gitt verdifulle råd til norske og utenlandske bedrifter og organisasjoner i 15 år. Kjernevirksomhet vår er analyser som gjør våre kunder i stand til å ta krevende beslutninger og veivalg, rådgivning for toppledere og kommunikasjonsrådgivning på strategisk og operativt nivå. Vår jobb er å fremme våre oppdragsgiveres interesser i alle sammenhenger; enten det gjelder markedet, politikere, offentlige regulering, journalister og i krevende oppgaver hvor kompliserte prosesser er i gang.
Novitas har oppdragsgivere innen industri, IT- og telekommunikasjon, helse, offentlig kommunikasjon, økonomi, eiendom, finans, reiseliv, idrett/organisasjonsliv, forskning og utdanning.

Du er viktigst

Vi tror på kunnskap som det avgjørende element. Derfor jobber vi med skreddersøm i hvert enkelte oppdrag. Vi tar utgangspunkt i oppdragivers forretningsmål, analyse av hvem som har reel påvirkning av veien til målet og jobber tett med kunden ut i fra det ståstedet.
Diskresjon er avgjørende for oss fordi det er oppdragsgiveren og hans mål som er det sentrale. Ikke vi.

Content Marketing

Egne historier i egne kanaler blir stadig mer viktig. Vi i Novitas har lang fartstid som journalister og forfattere og ser historiefortelling i et strategisk perspektiv for våre kunder. Ta kontakt for å få vite mer om hvordan vi kan utvikle og spre ditt budskap på en kostnadseffektiv måte.

Novitas
Postboks 342 2001
Lillestrøm Tlf 63 80 16 40
Mob 90 68 95 76
jan.ole@novitas.no

Besøksadresse:
Nittedalgt. 6, 2. etg
Lillestrøm