bronkitt urtemedisin http://trifolia.no/cialis.html tannpine rettsmidler nellik http://trifolia.no/viagra.html narkotika rehab bolig
layer sublayer
layer sublayer
layer sublayer
Krisekommunikasjon

En krise blir virkelig alvorlig først når den blir dårlig håndtert. Omgivelsene kan tilgi en tabbe eller en kritisk situasjon dersom de får tillit til krisehåndteringen. Den første tiden, kanskje bare i løpet av en time, avgjør hvordan krisehåndteringen blir oppfattet. I løpet av kort tid skal organisasjonens nøkkelmedarbeidere, eiere, kunder og leverandører varsles. Etter kort tid kommer henvendelsene fra mediene som vil ha svar. Hva skal du da si? Hvilket budskap skal prioriteres?

I følge en undersøkelse blant næringslivsledere som ble foretatt våren 2005, har under halvparten av norske virksomheter en krise- og beredskapsplan. Holdningen er at “det ikke kan skje oss”. Har din virksomhet en krise- og beredskapsplan? Novitas kan hjelpe deg med en plan for beredskap og krisekommunikasjon.

Novitas kan hjelpe deg med definere og gjennomgå din virksomhets krisescenarier, utarbeide strategier og tiltak for å håndtere disse. Kanskje bør din virksomhet øve på enkelte av krisescenariene for å teste beredskapsplanene, bli flinkere til å håndtere press og for å øve på mediehåndtering i en slik situasjonen.

Ikke alle kriser er akutte i den forstand at den oppstår på kort tid. Dersom ikke nødvendige rutiner og rapporteringssystemer er på plass rykker din virksomhet nærmere den store krisen fordi en mindre hendelse utvikler seg i det stille. Med fokus på god håndtering av eventuelle krise- og beredskapssituasjoner og kommunikasjonsutfordringene knyttet til disse reduseres risikoen for en varig situasjon.

Dersom du ønsker å mer informasjon om krisekommunikasjon, mediehåndtering i en krisesituasjon og et eventuelt tilbud på dette så ta kontakt med:

Jan Ole Enlid, telefon 90 68 95 76 eller jan.ole@novitas.no.

19.07.12
Novitas
Postboks 342 2001
Lillestrøm Tlf 63 80 16 40
Mob 90 68 95 76
jan.ole@novitas.no

Besøksadresse:
Nittedalgt. 6, 2. etg
Lillestrøm