bronkitt urtemedisin http://trifolia.no/cialis.html tannpine rettsmidler nellik http://trifolia.no/viagra.html narkotika rehab bolig
layer sublayer
layer sublayer
layer sublayer
Strategisk kommunikasjonsrådgiving

Et godt navn og et godt rykte er viktig i konkurransesituasjoner, både ved salg av produkter, rekruttering av ansatte, og for å få tilltalelser og lisenser fra myndighetene. Det er mange forhold som påvirker et godt omdømme, og selv om det er omtale mediene som oftest blir forbundet med omdømme så består det i tillegg av mange andre forhold.

Åpen kommunikasjon med omverden er et strategisk virkemiddel for å bygge gode relasjoner mellom en virksomhet og dens omverden. Gode relasjoner skaper alene ikke god anseelse, men er viktig for systematisk å bygge opp et godt omdømme. Stor åpenhet gjennom gode relasjoner er et strategisk valg, som har betydning for hvordan mange målgrupper oppfatter virksomheten. Åpenheten mot omverden skal kunne følges opp av hele virksomheten, og dette er et skritt på veien mot den kommuniserende organisasjon.

Novitas har utformet mange kommunikasjonsstrategier, og vi bruker denne erfaringen i prosessen med utvikling og implementering av en strategi. Hoveddelen av arbeidet vi gjør består i kartlegging og analysering av utfordringene som krever kommunikasjonstiltak, valg mellom ulike alternative strategier, gjennomføring av tiltakene for å nå målsettingene med strategien, og bistand i evaluering og justering av strategien.

Kartlegging og analyse

I kartleggingen og analysen av utfordringene bruker vi både formelle og uformelle målinger av hvordan virksomheten oppfattes. For å kunne gjøre et valg av strategi presenterer vi ulike scenarier ved valget, og hvilke konsekvenser dette har for virksomheten. I implementeringen tilbyr vi andre tjenester, som for eksempel medietrening, utvikling av internkommunikasjon, lobbying eller andre virkemidler.

En strategi for virksomhetens kommunikasjon består av følgende hovedpunkter:

– Kartlegging

– Analyse

– Strategi

– Prioriterte målgrupper

– Målsetting for kommunikasjonsarbeidet

– Forventet forretningsresultat

– Ønsket oppfatning hos målgruppene

– Tiltak for å nå målene

– Virkemidler

– Alliansepartnere

– Fremdrift

– Ressurser

– Informasjonsbehov

– Ansvar

Grunnleggende faktorer
Vår påstand er at store deler av norsk næringsliv og offentlig forvaltning er lukket mot omverden, og kommuniserer dårlig med mange viktige målgrupper. En strategisk viktig beslutning for mange virksomheter er å gå fra enveis informasjonspolitikk til å åpne for toveis kommunikasjon med omverden, og følge opp denne kommunikasjonsmodellen med en åpen dialog med omgivelsene. En åpen kommunikasjon med omverden forutsetter en åpen og deltakende kultur internt i virksomheten, at ledelsen prioriterer kommunikasjonsarbeidet, og at virksomheten har en god relasjon til sine viktige målgrupper.

Novitas fasiliterer prosessen med utvikling av kommunikasjonsstrategier, og hvordan en organisasjon kan åpne seg mot omverden. Åpne og inkluderende virksomheter har de beste forutsetninger for å bygge gode og varige relasjoner med omverden, og dette skaper et godt omdømme.

19.07.12
Novitas
Postboks 342 2001
Lillestrøm Tlf 63 80 16 40
Mob 90 68 95 76
jan.ole@novitas.no

Besøksadresse:
Nittedalgt. 6, 2. etg
Lillestrøm