bronkitt urtemedisin http://trifolia.no/cialis.html tannpine rettsmidler nellik http://trifolia.no/viagra.html narkotika rehab bolig
layer sublayer
layer sublayer
layer sublayer
Blodtrykkskongress til kamp mot salt

– Myndighetene må ta ansvar og komme på banen i kampen mot høyt blodtrykk. En av måtene de kan gjøre det på, er å øke presset på matindustrien. Det er for mye salt i maten, sier professor Sverre Kjeldsen når han skal nevne noe som bør få mer oppmerksomhet i etterkant av hypertensjonkongressen på Lillestrøm. Novitas sier vel blåst etter at 100 journalister er blitt håndtert i fire dager.

På en konferanse hvor mer enn 5800 delegater fra 106 land og fem kontinenter i fire dager har satt hverandre i stevne for å høre siste nytt fra forskningen innen blodtrykk, mener Kjeldsen at det må handles.

– Forskerne bygger stein på stein når det gjelder å spre kunnskap om faren ved at blodtrykket stiger i hele verden, sier professor Sverre Kjeldsen, som er president for kongressen European Meeting on Hypertention (ESH 2010).

World Health Org., WHO, har definert høyt blodtrykk som den hyppigste dødsårsaken i verden. Ifølge verdens helseorganisasjon skyldes mer enn 18 prosent av alle dødsfall i verden høyt blodtrykk, og i 2025 vil mer enn 1,5 milliarder mennesker ha høyt blodtrykk.

– I England har myndighetene satt fokus på saltinnholdet i maten og de ser fall i blodtrykket og dødelighet når saltmengden reduseres. Dette bør også norske myndigheter gripe fatt i, sier Kjeldsen.

16.07.12
Novitas
Postboks 342 2001
Lillestrøm Tlf 63 80 16 40
Mob 90 68 95 76
jan.ole@novitas.no

Besøksadresse:
Nittedalgt. 6, 2. etg
Lillestrøm