bronkitt urtemedisin http://trifolia.no/cialis.html tannpine rettsmidler nellik http://trifolia.no/viagra.html narkotika rehab bolig
layer sublayer
layer sublayer
layer sublayer

Krisekommunikasjon

Det kinesiske tegnet for krise har to deler: Mulighet og fare.

Merkevaren blir truet
En krise oppstår som regel helt plutselig og karakteriseres av at situasjonen er ute av kontroll i en kortere eller lengre periode, eller at situasjonen har potensiale for å komme ut av kontroll. For mange virksomheter betyr ulykker eller dramatiske forandringer en krisesituasjon, men det er også en krisesituasjon når merkevaren eller tilliten til virksomhetens produkter og tjenester blir truet.

Det viktigste med krisehåndtering er å unngå at det blir bruk for erfaringen og kompetansen. Men dette er ikke alltid mulig, og derfor er det helt nødvendig å tegne det en kan kalle en forsikringspremie i form av trening og forberedelser før krisesituasjonen oppstår. Novitas har solid erfaring i krisehåndtering knyttet til kommunikasjonsutfordringer, og sammen med virksomheten kan vi snu en vanskelig situasjon ved å redusere faren for svekket omdømme, og skape muligheter og nye sjanser.

Mange feller
Krisesituasjoner krever både omfattende ressurser og erfaring, da det i en slik situasjon ikke er rom for å begå feil. Det er likevel mange feller å falle i når kriser skal håndteres, og den feilen som oftest begås er at man ikke definerer situasjonen som en krise tidlig nok. Først når mediene mener det er en krise tar virksomheten den på alvor. Da kan det ha skjedd store skader allerede, og det blir vanskeligere for virksomheten å snu sitasjonen til sin fordel. Novitas hjelper til med å utarbeide nøyaktige og dyptgående strategier, redskaper til å håndtere, samt tilrettelegging av øvelser og øyeblikkelig hjelp i vanskelige situasjoner.

Dommen fra omverden
Både under og etter krisen blir den involverte virksomheten ikke dømt objektivt i forhold til krisens omfang eller størrelse. Dommen blir avsagt ut fra hvordan krisen håndteres i forhold til berørte parter, materielle verdier, samfunnet for øvrig, og ikke minst mediene. Fordi mediene opererer på mandat fra sine lesere er det viktig å rette spesiell oppmerksomhet mot håndteringen av mediene. Medienes dekning blir et termometer på hvordan krisen arter seg for omverden.

Kriseberedskap og trening
Novitas kommunikasjonsrådgiving har omfattende kunnskap om håndtering av krisesituasjoner, og erfaring fra flere krisescenarier de siste årene. På kort varsel stiller Novitas med ressurser og erfaring når krisen oppstår. Før krisen oppstår bør det gjennomføres kriseøvelser, utarbeides kriseplaner og verktøy til hjelp i krisesituasjonen. Lederteamet i virksomheten bør gjennomføre minst en kriseøvelse per år, for å innarbeide og sikre kunnskap og teamarbeid i ledelsen. I en krisesituasjon settes alle etablerte strukturer på stor prøve, og derfor er det nødvendig at teamet er koordinert og samkjørt også i krisesituasjoner.

Novitas
Postboks 342 2001
Lillestrøm Tlf 63 80 16 40
Mob 90 68 95 76
jan.ole@novitas.no

Besøksadresse:
Nittedalgt. 6, 2. etg
Lillestrøm