bronkitt urtemedisin http://trifolia.no/cialis.html tannpine rettsmidler nellik http://trifolia.no/viagra.html narkotika rehab bolig
layer sublayer
layer sublayer
layer sublayer

Innleie av kompetanse og kapasitet

Novitas kan tilby fast assistanse eller kapasitet innen våre fagområder. For en periode kan informasjonsavdelingen outsources til Novitas. Denne organiseringen gir et sterkt engasjement og identifisering med kunden og kundens utfordringer. For kundene gir dette kapasitet og kompetanse som ellers er vanskelig tilgjengelig.

Lengre engasjement

For prosjekter eller selskaper i oppbyggningsfasen vil det være behov for å etablere en kommunikasjonsfunksjon så raskt som mulig. Allerede fra første dag begynner styret og ledelsen å bygge relasjoner til omverden. Novitas kan bistå i interimsfaser og i forbindelse med planlegging av nye virksomheter. Blant de første oppgavene som bør løses i liknende situasjoner er:

  • Utforming av relasjons- og kommunikasjonskart
  • Utforming, forankring og implementering av kommunikasjonsstrategi
  • Forberedelse av materiell til mediene og til andre viktige målgrupper
  • Bistå ledelsen i kommunikasjonsfaglige spørsmål.

Vi har gjennomført flere slike prosjekter, blant annet for det tyske verftet Blohm+Voss, Forsvarets bygningstjeneste/Regionfelt Østlande, Jernbaneverket og Våler kommune i Hedmark.

Fra januar 1999 til juni 2000 var daglig leder i Novitas innleid som pressetalsmann til Blohm+Voss. Verftet konkurrerte om bygging av fem fregatter for Sjøforsvaret. Blohm+Voss leide et antall timer per måned for å kunne betjene mediene i Norge.

For at denne type løsninger skal være attraktivt for våre kunder, bør engasjementet ha en viss varighet. I denne perioden kan Novitas bidra til å løse de kommunikasjonsutfordringene som virksomheten står ovenfor.

Novitas
Postboks 342 2001
Lillestrøm Tlf 63 80 16 40
Mob 90 68 95 76
jan.ole@novitas.no

Besøksadresse:
Nittedalgt. 6, 2. etg
Lillestrøm