bronkitt urtemedisin http://trifolia.no/cialis.html tannpine rettsmidler nellik http://trifolia.no/viagra.html narkotika rehab bolig
layer sublayer
layer sublayer
layer sublayer

Internkommunikasjon

Store kampanjer og satsinger er som regel lite verdt hvis de ansatte ikke er informert, motivert eller innforstått med hvorfor ledelsen handler som den gjør. Intern kommunikasjon er et like viktig strategisk virkemiddel som medieprofilering og myndighetskontakt.

”En lenke er ikke sterkere enn det svakeste ledd”, sies det og slik kan kommunikasjonsarbeidet også oppfattes. En nøye planlagt produktlansering eller organisasjonsendring blir ikke vellykket når de ansatte ikke er tilstrekkelig engasjert og involvert.
Intern kommunikasjon betyr mye for den enkelte medarbeider, og dermed for virksomheten i neste omgang. Hva kan virksomheten tjene på god intern kommunikasjon? Novitas er av den oppfatning at god intern kommunikasjon blant annet bidrar til:

 • å unngå dobbeltarbeid
 • å forebygge konflikte
 • innsparinger på grunn av færre feil, ulykker, problemer, streiker økt motivasjon
 • lojalitet
 • lavere sykefravær
 • økonomisk lønnsomhet
 • økt produktivitet

Intern kommunikasjon har som mål å holde de ansatte orientert om utviklingen i bedriften, få de ansatte til å dra samme vei som ledelsen, og bygge de ansatte som viktige ambassadører for selskapet.

Intern kommunikasjon forbindes gjerne med internavis og teambygging på høyfjellshotell., noe som kan være viktige virkemidler, men Novitas tilbyr mer enn dette.
Det må være samsvar mellom virksomhetens overordnede strategi og den interne kommunikasjonen. Vi viser sammenhengene og analysere de interne kommunikasjonslinjene, og på den måten kan vi foreslå tiltak som gir økt produktivitet, glede i arbeidshverdagen og at laget trekker i samme retning.

Vi er av den oppfatning at god intern kommunikasjon ikke kan vedtas, men utvikles over tid. Derfor er vi prosessorientert i vår tilnærming til utfordringene. For å lykkes med kommunikasjonen må en sette seg klare operasjonelle mål. Deretter handler valget av informasjonsstrategi seg i stor gard om hvem som skal informere om hva, hvordan, på hvilket tidspunkt, til hvem og med hvilken effekt. Denne typen tilnærming har Novitas bred erfaring med og vi blir gjerne din samarbeidspartner også.

Det er viktig for enhver virksomhet å være strategisk i tilnærmingen til et problem. Imidlertid hjelper det ikke å være strateg hvis evnen til planlegging og gjennomføring ikke er tilstede. Novitas bringer gjerne strategien over til praktisk handling i samarbeid med virksomheten. En kommunikasjonsplan kan være alt fra en enkel plan for hvordan et vedtak skal formidles i organisasjonen, til en plan for omstilling av hele virksomheten. Informasjonsplanen går i detalj på hvilke kanaler en ønsker å bruke for å oppnå målene og hvem som skal informere om hva, hvordan, på hvilket tidspunkt til hvem.

Kommunikasjon er et lederansvar også internt. Det å være leder handler i stor grad om å kunne kommunisere. Måten en virksomhet behandler sine medarbeidere på er avgjørende for å lykkes med framtidige forandringer, eller andre situasjoner som krever ekstra innsats. Lederens kommunikasjonsoppgaver i den forbindelse er krevende. Noen av kommunikasjonsoppgavene kan beskrives slik:

 • inspirere medarbeidere og skape entusiasme
 • gi ris og ros
 • involvere medarbeidere i beslutningsprosesser
 • fremme samhandling ved å skape kontakt mellom mennesker
 • klargjøre roller
 • håndtere konflikter

og mye mer. Novitas kan være en veileder og en støttespiller for deg som leder eller dere som informasjons- og kommunikasjonsavdeling.

Novitas
Postboks 342 2001
Lillestrøm Tlf 63 80 16 40
Mob 90 68 95 76
jan.ole@novitas.no

Besøksadresse:
Nittedalgt. 6, 2. etg
Lillestrøm