bronkitt urtemedisin http://trifolia.no/cialis.html tannpine rettsmidler nellik http://trifolia.no/viagra.html narkotika rehab bolig
layer sublayer
layer sublayer
layer sublayer

 

Tjenester

Vår jobb er ditt gode navn og rykte, og vi tror at kjernen er hvordan du bruker kommunikasjonen til å fortelle en god historie, og hvordan kommunikasjon skaper relasjoner. Gode relasjoner til omverden, som ansatte, kundene, mediene og opinionsdannere er avgjørende for å skape aksept for organisasjonens verdier, visjoner og mål.
Vår kjernekompetanse er kommunikasjon som et strategisk virkemiddel til å bygge gode og fruktbare relasjoner med omverden. Dette er relasjoner som har betydning for ditt gode navn og rykte

Novitas tilbyr følgende tjenester som hjelp til å oppnå strategiske mål:

Vi har tro på det enkle for å skape resultater. Derfor går vi tilbake til de
viktige spørsmålene:

  • Hvem er avsender?
  • Hva er budskapet?
  • Hva kan forstyrre budskapet ditt?
  • Hvilken kanal gir størst effekt?
  • Hvem er mottaker?

Dette er en kontinuerlig prosess hvor det veldig viktig å gripe fatt i mottakerens forståelse og oppfatning. Først da får man virkelig effekt av kommunikasjon for å påvirke og skape relasjoner.

Når strategien for toveis-kommunikasjon er utarbeidet og forankret i ledelsen har virksomheten et godt grunnlag for å bygge gode relasjoner til omverden. Novitas har omfattende erfaring med strategisk planlegging, praktisk gjennomføring av aktiviteter og tiltak for både offentlige virksomheter og næringslivet.

Novitas bruker viktige deler av arbeidet til PR-guruen James Grunig i vårt arbeid for kundene. Han har utgitt en rekke fagbøker og forskningsrapporter om public relations. Grunigs arbeid har dannet grunnlaget for begrepet “excellence in public relations and communication management”. En presentasjon av James Grunig finnes på sidene til University of Maryland, hvor han er professor. Hans bok “Managers guide til excellence in public relations and communication management” kan anbefales for de som ønsker å utvide kompetansen om PR-faget. Boken fåes kjøp på Amazon.

Novitas
Postboks 342 2001
Lillestrøm Tlf 63 80 16 40
Mob 90 68 95 76
jan.ole@novitas.no

Besøksadresse:
Nittedalgt. 6, 2. etg
Lillestrøm